Forfatterne - Forlaget Turmalin

Forlaget Turmalin
Bøger af Pierre Lassalle på dansk
Title
Gå til indhold
Pierre Lassalles biografi

Pierre Lassalle er født i marts 1955 i en forstad til Paris. Som barn er han optaget af musik og spiller klaver fra han er 5 år. Da han er 13 år, føler han skrivningen som sit kald og påbegynder den løbebane, som siden fører til en lang række spændende bøger.
Som ung dyrker han meget sport, navnlig cykelsport. Han deltager i konkurrencer og cykelløb fra han er 13 til 25 år, de sidste fem år på højt niveau.
Fra 19 årsalderen beskæftiger han sig med selverkendelse og spirituel udvikling - et arbejde som han fortsætter den dag i dag. Fra denne alder begynder han også at meditere og interessere sig for astrologi.
Efter nogle år som journalist ved en større morgenavis ernærer han sig som astrolog.
Han beskæftiger sig fortsat med menneskekundskab og personlig udvikling og fordyber sig i psykologi, sofrologi, numerologi og tarot; desuden forskellige østerlandske og vesterlandske spirituelle læresystemer.
I løbet af 1980'erne holder han kurser og foredrag og giver konsultationer.
I 1985 skaber han en ny form for astrologi ud fra sine spirituelle oplevelser, som han kalder »Holistisk Astrologi«. I 1987 udkommer hans første bog på forlaget Éditions de Vecchi: Pratique de la Nouvelle Astrologie (solgt i 30 000 eksemplarer). Samme bog bliver i 2005 genudgivet på forlaget Éditions De Mortagne under titlen Manuel Pratique de l’Astrologie Holistique (og derefter oversat til spansk).
Fra slutningen af 1980'erne beskriver han mere præcist kernen i sit spirituelle læresystem og hvori det adskiller sig fra andre. Et grundtræk er at den seriøse elev får mulighed for at erkende den åndelige verden, englenes verden, på helt selvstændig vis og af egen frie vilje.
På samme tid udkommer hans første bog om spiritualitet La Voie de la Lumière på Editions De Mortagne (marts 1991), om hans nye form for spirituel udvikling (bestseller, solgt i 30 000 eksemplarer). En anden bog om samme emne følger i juni 1992 med titlen Le Tarot de l’Individualisation (bestseller, solgt i 20 000 eksemplarer). Den tilskynder læseren til at udforske sit egentlige væsen, vænne sig af med tillærte adfærdsmønstre fra barndommen og blive sig selv fuldt ud.
Der følger forskellige andre bøger om spiritualitet mellem 1993 og 1999, heraf L’Expérience du Christ i maj 1996 (oversat til portugisisk og russisk), hvori han beskriver Kristus og hans væsen ud fra sin »Damaskusoplevelse« - sit personlige møde med Kristus i den æteriske verden.
Derefter skriver han en fuldstændig lærebog i astrologi i seks bind på Éditions de Vecchi (p.t. udsolgt). En revideret og udvidet udgave udkommer senere på Éditions De Mortagne med titlen Astrologie et Relations Humaines (er blevet oversat til rumænsk).

I 2000-årene fortsætter Pierre sit arbejde ved at beskrive mysterierne omkring Den Hellige Gral i bøgerne Le Sentier du Graal og Le Graal et l’Éternel Féminin.
I 2003 udgiver han Rythmes et Destinée (bestseller, solgt i 20 000 eksemplarer, skrevet sammen med en af hans medarbejdere B. Maffray), hvori han fremlægger syvårsperioderne som nøgle til forståelse af menneskets psykologi og livsforløb.
I 2004 udgiver han et sæt tarotkort med tilhørende bog, Le Tarot des Héros, der dels sammenfatter hans viden om menneskets måde at fungere på, dels tjener som redskab til at forstå de tegn og meddelelser som livet sender os. Samtidigt udvikler han en ny side af sit læresystem, heroismen, kunsten at bestå livets prøver. Denne gren udvikler han sammen med sin hustru Céline Divoor.

I 2006 udgiver han La Vie Spirituelle som beskriver grundstammen i hans læresystem: hvilke elementer hører til en moderne, vesterlandsk spirituel udviklingsvej og hvilke gør ikke?
I 2008 skaber han en ny kunstnerisk strømning, »l'Art Imaginatif«, som dyrker skønheden ud fra et spirituelt perspektiv, og beskriver dens ide og praksis i kunstbogen Les Mystères de la Dame à la Licorne. Bogen opstår efter et eksperiment med en gruppe kunstnere der under hans ledelse arbejder sammen om en serie på otte malerier i Art Imaginatif på basis af de kendte vægtæpper La Dame à la Licorne (Damen med Enhjørningen, Clunymuseet i Paris) og de spirituelle budskaber som gemmer sig i deres motiver.
I 2009 udgiver han sammen med sin kone Céline bogen L’Héroïsme de l’Amour som giver et nyt syn på kærligheden og hvordan parforholdet kan dyrkes i vor tid. Pierre og Céline genopliver middelalderens amour courtois (den høviske kærlighed) i det 21. århundrede og kalder den l’amour vertueux (kærlighed baseret på dyder - dvs. gode moralske egenskaber).

I 2010 udgiver han - igen sammen med Céline - L’Aventure Héroïque, der kan kaldes en »bibel« for den som dyrker heroisme i vor tid, med en udførlig beskrivelse af hvordan man får sine foretagender og projekter til at lykkes ved at erkende lovene for deres manifestation, så man kan blive sin egen lykkes smed.
Pierre udgiver desuden den esoteriske spændingsroman Cyberespace om de to heltes eventyr, Michael og Sofia, der - i 2030'erne! - drager sammen ud på »Gralens Vej« for at søge friheden og kærligheden.
En af hans sidste bøger (2011) er en omarbejdelse af en tidligere bog (i samarbejde med Céline), Le Nouveau Tarot de l’Individualisation, som opsamler hans erfaring og menneskekundskab siden bogens første udgivelse for 20 år siden.

Pierre Lassalle afholder stadig foredrag og kurser og fortsætter med at udbrede sit spirituelle læresystem i Frankrig, Schweiz og Québec.
Hvad er hans mål? At styrke troen på fremtiden, at skabe mere håb i verden. »Tout est possible!«, siger Pierre, og han fremlægger metoder hvormed enhver i al frihed og ved egne midler kan opnå forbindelse med den åndelige verden, navnlig med sin engel, og hvormed den som søger indvielse, kan nå til erkendelse af de højere verdener og større næstekærlighed.

Det samlede salg af Pierre Lassalles omkring 30 bøger overstiger 350 000 eksemplarer.
Denne biografi er et uddrag af hans hjemmeside: pierre-lassalle.org
Oversat af Peter Krabbe
Kærligheden kommer fra den
Himmelske Sjæl, der er del
af menneskets udødelige Ånd
og forbliver i den åndelige verden
(af nogle forfattere kaldet
kausalverdenen eller
den overmentale verden).
Instrumentet, som giver adgang
til denne åndelige verden,
er tænkningen - ikke følelsen!
fra L’Héroïsme de l’Amour,
Céline og Pierre Lassalle, 2012.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold