Tema: Er det sandt, at vi nedstammer fra aberne? - Forlaget Turmalin

Forlaget Turmalin
Bøger af Pierre Lassalle på dansk
Title
Gå til indhold
Er det sandt, at mennesket nedstammer fra aberne?
Darwinismen, som vi alle er opvokset med, hævder, at kampen for tilværelsen og den bedst tilpassedes overlevelse er naturens vilkår, og at mennesket har hævdet sig i konkurrencen gennem tiderne som et intelligent dyr.
Men er denne 150 år gamle påstand egentlig videnskabeligt underbygget? Siden sin fremkomst er darwinismen blevet kritiseret for at bygge på teori i stedet for empirisk viden (se fx Braden, side 49ff). I nyere tid har man oprettet den kritiske organisation Center for Science and Culture i Seattle, USA, som på deres hjemmeside opregner fem væsentlige mangler hos teorien om menneskets nedstamning fra aberne. Der er ikke tale om spidsfindigheder for fagfolk. Argumenterne er indlysende og kan forstås af lægfolk. (1, 2, 3)
Det gængse undervisningsmateriale giver indtryk af, at der hersker enighed blandt videnskabsfolk om arternes oprindelse, hvilket ikke er sandt. Siden 2001 har mere end 1000 anderledestænkende videnskabsfolk tilsluttet sig en erklæring Scientific Dissent From Darwinism om skepsis overfor darwinismens grundsætning, at livets mangfoldighed er opstået ved tilfældige mutationer og naturlig udvælgelse. De opfordrer til kritisk debat. (4)
Erklæringen tilkendegiver skepsis men opstiller dog ingen alternativ forklaring på skabelsen. Derfor kan den heller ikke tages til indtægt for det synspunkt, som jeg her vil præsentere:
Den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925) fremlagde sit syn på skabelsen i sit hovedværk Videnskaben om det Skjulte (1910), hvori han beskrev verdensudviklingen set ud fra åndsvidenskaben. Mennesket er et åndeligt væsen, skriver Steiner, skabt gennem æoner af højt udviklede væsner ud fra en visdomsfuld plan. Jorden har gennemgået lange perioder i åndelige tilstandsformer, hvoraf vor nuværende klode gradvist har fortættet og materialiseret sig. Mennesket var til stede som æterisk væsen, allerede da de første dyr fremstod på Jorden. Mennesket fortættede sig dog senere end dyrene og nedsteg som den sidste fra den åndelige verden. Mennesket nedstammer ikke fra aberne, siger Rudolf Steiner, det er tværtimod dyrene, som nedstammer fra mennesket. (5)
Dette resultat af Steiners åndsforskning er senere blevet bekræftet af Pierre Lassalles åndsforskning og uddybet i hans bog L'Animal Intérieur. (6)
Peter Krabbe
Litteratur:
1) Gregg Braden: Den Store Plan, Borgens Forlag, København, 2018.
2) Center for Science and Culture: www.discovery.org
3) www.discovery.org/id/faqs/  What are some of the scientific problems with current theories of biological and chemical evolution?
4) https://dissentfromdarwin.org
5) Rudolf Steiner: Videnskaben om det Skjulte, Antroposofisk Forlag, København.
6) Pierre Lassalle: L'Animal Intérieur, Éditions Terre de Lumière, Frankrig, 1995.
prøvetekst
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold