Om forlaget - Forlaget Turmalin

Forlaget Turmalin
Bøger af Pierre Lassalle på dansk
Title
Gå til indhold
Om Forlaget Turmalin
Forlaget Turmalin er stiftet af undertegnede i 2012 med det formål at fremme Pierre Lassalles spirituelle impuls i Skandinavien. Indtil videre er udgivet oversættelserne Cyberspace og Helteeventyret.
Pierre Lassalle viser, hvordan individet kan styrke forbindelsen til sit egentlige fædreland, den åndelige verden, gennem spirituelt arbejde og moderne vesterlandsk meditation. Vigtigt er det at dyrke et eller flere idealer. Et ideal rækker ud over ens snævre personlighed, og dets mål består ikke i forbedringer i ens daglige liv såsom materielle goder. Et ægte ideal, som fx friheden eller sandheden, er upersonligt både i sit væsen og sine resultater.
Når individet dyrker et ægte ideal, arbejder han med på den åndelige verdens plan for menneskeheden. Nu og da får han hjælp ovenfra og nogle små skub i den rigtige retning. Denne tanke er udviklet i bogen Helteeventyret.
Et overordnet mål for menneskeheden er et samfund baseret på frihed, lighed og broderskab. Pierre Lassalle ser disse idealer virkeliggjort ved menneskenes åbenhed overfor den åndelige verden og samarbejde med dens væsner i den kommende Vandmandens tidsalder fra omkring det 26. århundrede.
Pierre Lassalle opfordrer også til en kritisk debat om darwinismen. Forestillingen om, hvor vi kommer fra, præger vores menneskebillede og er med til at skabe fremtiden. Vil vi betragte os selv som intelligente dyr i kamp med omgivelserne? Eller vil vi vedkende os en guddommelig oprindelse, udnytte vores spirituelle potentialer og tage mod den åndelige verdens inspiration til at skabe et samfund med frihed, lighed og broderskab?
Forlaget Turmalin har som hovedtema menneskets udviklingshistorie i spirituel belysning og neodarwinismen i kritisk lys. Se under fanen Tema.
Cand.scient
Peter Krabbe (f. 1956),
9293 Kongerslev.
krabbepeter@hotmail.com
Peter Krabbe (foto 2011).
Frihed og selverkendelse
når man kun til,
når man sammenkæder dem
med Broderskab og Kærlighed.

Fra Le Sentier du Graal,
af Pierre Lassalle, 1999.
Friheden bliver dybere og
stærkere, efterhånden som
individet vælger at engagere
sig og sætte sig ud over sig
selv for sit Ideal.

Fra Vers une nouvelle Éthique,
Céline & Pierre Lassalle, 2012.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold