Om forlaget - Forlaget Turmalin

Forlaget Turmalin
Bøger af Pierre Lassalle på dansk
Title
Gå til indhold
Om Forlaget Turmalin
Forlaget Turmalin er stiftet af undertegnede i 2012 med det formål at fremme Pierre Lassalles spirituelle impuls i Skandinavien. Indtil videre er udgivet oversættelserne Cyberspace og Helteeventyret.
Pierre Lassalle beskriver, hvordan individet kan styrke sin forbindelse med den åndelige verden gennem spirituelt arbejde og moderne vesterlandsk meditation. Vigtigt er det at dyrke et eller flere idealer. Et ideal rækker ud over ens snævre personlighed, og dets mål består ikke i forbedringer i ens daglige liv såsom materielle goder. Et ægte ideal, som fx friheden eller sandheden, er upersonligt både i sit væsen og sine resultater.
Denne tanke er udviklet i bogen Helteeventyret. Skønt bogen ved første øjekast kunne ligne coaching-litteratur, er den noget andet. Det drejer sig om, at individet (helten) kan arbejde med på den åndelige verdens plan for menneskeheden og Jorden ved at dyrke et ægte ideal. I så fald får han nu og da hjælp ovenfra og nogle skub i den rigtige retning.
Et af den åndelige verdens langsigtede mål for menneskeheden er et samfund baseret på frihed, lighed og broderskab. Pierre Lassalle ser disse idealer virkeliggjort ved menneskenes samarbejde med den åndelige verden i den kommende Vandmandens tidsalder fra omkring det 26. århundrede med det nuværende Rusland som centrum.
Vores menneskebillede, også vores forestillinger om vores oprindelse, er med til at forme samfundet og skabe fremtiden. Pierre Lassalle opfordrer til en kritisk debat om darwinismen. Vil vi betragte os selv som "intelligente dyr" i kamp med omgivelserne? Eller vil vi vedkende os vor guddommelig oprindelse, udnytte vores spirituelle potentialer og modtage den åndelige verdens inspiration til at skabe et samfund, hvor der hersker frihed, lighed og broderskab?
Forlaget Turmalin har som hovedtema menneskets udviklingshistorie i spirituel belysning og neodarwinismen i kritisk lys. Se under fanen Tema.
Cand.scient
Peter Krabbe (f. 1956),
9293 Kongerslev.
krabbepeter@hotmail.com
Peter Krabbe (foto 2011).
Frihed og selverkendelse
når man kun til,
når man sammenkæder dem
med Broderskab og Kærlighed.

Fra Le Sentier du Graal,
af Pierre Lassalle, 1999.
Friheden bliver dybere og
stærkere, efterhånden som
individet vælger at engagere
sig og sætte sig ud over sig
selv for sit Ideal.

Fra Vers une nouvelle Éthique,
Céline & Pierre Lassalle, 2012.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold